www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Čt05232019

Last update11:57:26

Back Politka

Napsali nám: Co drží tajemníka ve funkci?

  • PDF

    Tento text pochází z emailové komunikace od Vás. Jedná se pouze o část dopisu. Autor si přeje zůstat v anonymitě. Považujte jej, prosím, za názor čtenářů webu. Děkuji.

     LV 

 

.....neschovává Zdeněk v tajnosti nějaké informace z minulosti, které drží nékoho v šachu? Nebyl třeba kdysi při privatizaci městského majetku a jiných zajímavých událostech v historii města?.....

Napsali nám: MUDr. Kuba a Ing. Bc. Kábele jsou přátelé?

  • PDF

     Tento text pochází z emailové komunikace od Vás. Jedná se pouze o část dopisu. Autor si přeje zůstat v anonymitě. Považujte jej, prosím, za názor čtenářů webu. Děkuji.

       LV 

 

...Kábele je předseda OS ODS a Kuba je předseda RS ODS. Jsou nejlepší kamarádi. Zahradník se na Kraji funkcí také nevzdal dobrovolně? Kuba hýbe vším, co nyní ODS dělá a bude dělat...
 

Napsali nám: MUDr. Kuba je nejtvrdší bussinesman v zastupitelstvu

  • PDF

     Tento text pochází z emailové komunikace od Vás. Jedná se pouze o část dopisu. Autor si přeje zůstat v anonymitě. Považujte jej, prosím, za názor čtenářů webu. Děkuji.

     LV 

      

...mudr. Kuba je nejvlivnější politik v celém regionu. Kromě Primátora a jeho 1. náměstkyně mu nikdo nikdy odporovat nebude. To, jak píšete na webu je úplně mimo, v zastupitelstvu neni tvrdší a uspěšnější businessman než on. Pokud jste si ho znepřátelil, tak upřímnou soustrast. A nepochybujte, že ví, co je to podnikat, on má firem dost, doktořina ho opravdu již neživí.
A primátor ani nikdo jiný proti němu nic nezmohou, protože právě on bude určovat, kdo bude příští primátor a třeba bude sám budoucí hejtman nebo poslanec. a třeba se budete divit kdo by mohl byt budoucí primátor. Může to být třeba i Kábele o kterém tak hezky píšete a nebo někdo jiný, kdo je je Kubovi blízko. Primátor vám bohužel nepomůže. Řeřábek to má hodně dobře zpracovaný a nikdo proti němu nepůjde...

Právní analýza tajemníka Řeřábka

  • PDF

     Tuto právní analýzu nechal vypracovat tajemník magistrátu Ing. Zdeněk Řeřábek u právníka magistrátu JUDr. Homolky. Dále ji předložil radním před začátkem zasedání rady města 4.3.2009. Analýza měla radní přimět k tomu, aby nezrušili usnesení, na základě kterého dostala společnost Fresh CZ s.r.o. výpověď z nájmu nebytových prostor bez udání důvodu. 

Tajemník magistrátu Ing. Zdeněk Řeřábek

  • PDF

     Tajemník magistrátu Ing. Zdeněk Řeřábek měl a má osobní zájem na likvidaci Fresh Pizzerie u Žáby. Přestože tvrdí novinářům, že se v Radě města k záležitosti pizzerie odmítl vyjádřit, protože je sousedem pizzerie a nájemcem ve stejném obecním domě jako pizzerie, opak je pravdou. Tvrdí, že neví proč ho pan Vrabel obviňuje, že s výpovědí nájemního vztahu nemá žádnou spojitost.

     Tajemník Řeřábek nařídil vykonat vedoucí živnostenského úřadu několik po sobě jdoucích kontrol provozovny pizzerie. Za tuto snahu mu patří dík, protože díky čtyřem kontrolám ze živnostenského úřadu je skvěle zdokladováno, že pan Vrabel neporušil živnostenský zákon provozováním bez živnostenského oprávnění. 

     Tajemník Řeřábek měl soukromé rozhovory s ředitelem Správy domů, při kterých ho informoval o údajných přestupcích a porušování zákona provozovatelů. Tajemník Řeřábek několikrát naznačil, že v přímé souvislosti s nevypovězením nájemní smlouvy pizzerii, navrhne kontrolní komisi odvolání ředitele Volfa z funkce.  KLIKNUTÍM NA FOTOGRAFII SPUSTÍTE ZVUKOVOU NAHRÁVKU.

 

     Tajemník Řeřábek při jednání Rady města 14.1.2009  inicioval hlasování o vypovězení nájemní smlouvy tím, že zpochybnil solidnost provozovatelů pizzerie a obvinil je z několikerého porušení zákona. Jedná se o tyto nepravdivé argumenty:

1) Pan Vrabel určitou dobu, aniž by to dal na vědomí a pokud bych na to neupozornil, provozoval provozovnu bez živnostenského listu. 

     Tím tajemník Řeřábek obvinil pana Vrabela z porušení živnostenského zákona a podmínek nájemní smlouvy.

     Toto tvrzení tajemníka magistrátu můžeme prokázat svědeckou výpovědí několika radních a výpovědí ředitele Správy domů Volfa. Dále toto prokazujeme právní analýzou, kterou tajemník vypracoval a předložil Radě města při jejím zasedání 4.3.009. V této analýze tvrdí, že Ladislav Vrabel porušil zákon provozováním bez živnostenského oprávnění. Právní analýza je ke shlédnutí ZDE.

 

2) Pan Vrabel nemohl prodat podnik, když žádný neměl. Když neměl živnostenské oprávnění, neměl ani podnik, tak ho ani nemohl prodat. 

     Tajemník Řeřábek tímto obvinil provozovatele pizzerie z podvodu vůči městu, z porušení podmínek nájemní smlouvy a z porušení živnostenského zákona a obchodního zákoníku.

     Toto tajemníkovo tvrzení jsme na žádotst soudu schopni doložit svědeckou výpovědí a dvěmi nahrávkami tohoto tajemníkova tvrrzení. 

     Opak prokazujeme právním rozborem, pod který se podepsali advokáti Mgr. Petr WÖLFEL, Mgr. Petr POKORNÝ, Mgr. František KLÍMA z kanceláře VAVROCH a partneři, Mgr. Tomáš Čermák z kanceláře KŘÍŽENECKÝ a partneři, advokát Mgr. Václav RŮŽIČKA, notář JUDr. Zdeněk MELICHAR, advokát JUDr. Karel FOŘTL a notářka Mgr. Libuše LONDINOVÁ.  Ke shlédnutí ZDE.

 

3) Provozovatelé obešli vlastníka, tedy město tím, že neměli souhlas vlastníka, tedy města, k prodeji podniku, resp. k převodu práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy na nový subjekt, ke kterému prodejem došlo.

     Opak prokazujeme právním opět rozborem, pod který se podepsali advokáti Mgr. Petr WÖLFEL, Mgr. Petr POKORNÝ, Mgr. František KLÍMA z kanceláře VAVROCH a partneři, Mgr. Tomáš Čermák z kanceláře KŘÍŽENECKÝ a partneři, advokát Mgr. Václav RŮŽIČKA, notář JUDr. Zdeněk MELICHAR, advokát JUDr. Karel FOŘTL a notářka Mgr. Libuše LONDINOVÁ.  Ke shlédnutí ZDE. 

     Opak dále prokazujeme souhlasem Správy domů s umístěním sídla v objektu pizzerie, který byl vydán ještě před založením společnosti, t.j. 28.11.2008. Ke shlédnutí ZDE. 

     V měsíci únoru začala být záležitost ohledně výpovědi Fresh Pizzerii u Žáby diskutovaným tématem nejen mezi radními a úředníky magistrátu, ale i mezi zastupiteli města a zvláště pak mezi obyvateli města. Tajemník přestal tvrdit, 

     Tajemník Řeřábek při zasedání Rady města 4.3.2009 předkládal některým radním účtenky z pizzerie jako důkaz, že byla pizzerie provozována v měsíci Březnu, tedy již bez platného nájemního vztahu. Tyto účtenky prý získal pomocí tajného hosta, jemuž zaplatil, aby tento šel do pizzerie a nakoupil zde potraviny a nápoje. Otázkou je, jestli tajnému hostu za služby zaplatil z peněz veřejných, a pak musí existovat v účetnictví magistrátu výdejový pokladní doklad, nebo zaplatil službu z peněz svých soukromých.

     Tajemník Řeřábek nechal vypracovat, nebo vypracoval právní analýzu, kterou radním předložil na zasedání Rady města 4.3.2009. V tomto dokumentu mimojiné tvrdí, že "uvedený postup zmíněných osob tak vzbuzuje důvodné podezření z obcházení živnostenského zákona a svědčí pro pochybnosti o solidnosti a důvěryhodnosti Fresh CZ s.r.o. jakožto nájemce obecního majetku." A dalším tvrzením "...lze na základě analýzy známých skutečností dospět k důvodným pochybnostem o právnosti jednání nájemce ve vztahu k uvedenému pronájmu, jež mohou být dostatečným důvodem výpovědi." Další neznámou je, pokud nevypracoval právní analýzu sám tajemník Řeřábek, jestli za vypracování zaplatil z peněz obecních, nebo z peněz vlastních. Právní analýza je ke shlédnutí ZDE.

     Tyto dva výše uvedené důkazy, jež tajemník Řeřábek předložil radním, měli radní přesvědčit, aby nehlasovali pro revokaci usnesení Rady města ze dne 14.1.2008 č.25/2009, na základě kterého jsme dostali výpověď z nájmu. O naší žádosti se nakonec nehlasovalo, protože údajně nebyla oficiálně podána. Přestože ji všichni radní obdrželi, Doc. RNDr. Tetter a Ing. Bc. Kábele skrze kancelář Primátora města a MUDr. Martin Kuba z ní při jednání citoval.

 

SEZNAM TAJEMNÍKOVÝCH NAHRÁVEK /Klikněte na název a pojďte poslouchat./:

1/ Tajemník magistrátu vydírá ředitele Správy domů.

2/ V červnu v baru se Zdeňkem - Jsi naivní debil.

3/ V červnu v baru se Zdeňkem - Pacifikovat politika. 

5/ Zdeněk v baru - Pacifikovat novináře. 

6/ Tajemník magistrátu: Jak se dostal do funkce primátor? 

5/ Zdeněk je prostě Hlava - cigarety. 

    

                                                                             Ladislav Vrabel