www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Čt05232019

Last update11:57:26

Back Politka

Informace z magistrátu za Kč 66 900,-

  • PDF

Zajímalo mě, jakým způsobem se tajemník magistrátu rozhoduje, kterému ze "svých" vedoucích odborů dát odměnu a za jakou činnost. Jednou jsem u něj v kanceláři seděl, někdo mu telefonoval a on se ptal: "A už to nabylo právní moci?" .. "Je to u nás na správním oddělení?" .. "Tak já to prověřím a zavolám ti." Takové pravomoci samozřejmě tajemník magistrátu nemá, ale i z jiných situací vím, že tajemník svou pozici zaměstnavatele zneužívá k tomu, aby zasahoval do správních řízení a ovlivňoval práci úředníků. Tuto činnost vykonává přes vedoucí odborů. Proto jsem oficiálně požádal o informace o odměnách vedoucí úředníků magistrátu a odůvodnění odměn. Jako odpověď se mi dostalo, že tato informace je náročná na zpracování. Mám magistrátu nejprve zaplatit Kč 66 900,-. Pokud do šedesáti dnů nezaplatím Kč 66 900,-, magistrát mi informaci nedá, i když je ze zákona povinný. Ladislav Vrábel

Celý článek...

Za nevýhodnou smlouvu nesou zodpovědnost všichni radní, kteří ji odsouhlasili

  • PDF

Vážení přátelé, k druhému obvinění primátora Thomy. Smlouvu s firmou Bit servis odsouhlasila celá rada města České Budějovice. Rada města zároveň odsouhlasila i prodloužení této smlouvy a dokonce i podmínky. Ano, tato smlouva je nevýhodná a město České Budějovice poškozuje, ale odpovědnost za škody má nést celá tehdejší rada města. Pokud nemá policie nějaké důkazy o tom, že by z této spolupráce měl mít nějaké soukromé výhody primátor Thoma, měla by se zabývat ne dodatkem ke smlouvě, nýbrž právě smlouvou, která v sobě podepsání dodatku zahrnuje. A za tuto smlouvu nesou zodpovědnost všichni tehdejší radní.

Po pročtení smlouvy s Bit servis a dodatků ke smlouvě č.1 a č.2 jsem došel k těmto názorům:

1) Primátor Thoma neobešel radu města svým podpisem bez jejího souhlasu.

2) Radní města schválili smlouvu, jíž mělo a pravděpodobně došlo k finančnímu poškození města.

3) Radní Českých Budějovic obešli zastupitelstvo města v zákonných pravomocích obou orgánů města.

Jsem si vědom závažnosti těchto třech vyjádření, pokusím se je postupně vysvětlit.

Celý článek...

Jak je politicky upravován výsledek vyšetřování kontrolního výboru zastupitelstva města.

  • PDF

V předchozím článku jsem se zmínil o tom, že výsledky vyšetřování kontrolní skupinou kontrolního výboru zastupitelstva města jsou následně (před vypuštěním na veřejnost) politicky upravovány. Ukáži Vám v jedné známé kauze původní zprávu kontrolní skupiny a následně tu samou zprávu, jež se po politickém schválení dostala na veřejnost. V tomto případě nebylo politicky vhodné hovořit o tom že v kulturní komisi RM byly předsedkyní komise zkracovány zápisy z jednání (samozřejmě proto, že při jednání došlo k mnohému porušování dotačních pravidel), dále bylo politicky nevhodné informovat o tom, že Petra Mašínová podala kvůli podvodům s penězi v kulturních grantech výpověď. Následně bylo politicky změněno "odpovědnost nese ředitel divadla" na "odpovědnost nese vedoucí pracovník", poněvadž ředitel divadla je zároveň radním ČB a jako poslední bylo vypuštěno doporučení uznat chybu a omluvit se bývalé zaměstnankyni magistrátu města Petře Mašínové, aby došlo alespoň k morální nápravě. Kdo blokoval svým nezvednutím ruky původní vyjádření kontrolní skupiny kontrolního výboru, snad asi ani nemusím uveřejňovat. Ladislav Vrabel

Celý článek...

Město vypisuje podmínky souteže podle zadání vítěze - část II

  • PDF

27. září 2012 vyhlásilo Statutární město České Budějovice "ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH na CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ". V podmínkách soutěže najdeme v bodě 2.3 i maximální výši nákladů na realizaci. Z čeho tato výše vychází? Z "Volumetrické studie Ateliéru 8000" předložené radě města 18. dubna 2012. Je zvláštní, že o necelý rok později vyhrává soutěž právě Ateliér 8000. I když ... Asi máte trochu výhodu, když si pro soutěž, jíž se zúčastníte, můžete napsat podmínky, že ano?

Celý článek...

V Českých Budějovicích zadává podmínky soutěže následný vítěz soutěže :-)

  • PDF

Kdo vypracoval zadání pro architektonickou soutěž na projekt Centra halových sportů? Podle interních informací z rady města toto zadání neprošlo radou města. Někteří radní města nevědí, kdo toto zadání "Soutěžní podmínky – soutěžní podklady" vypracoval. Na radnici se obecně předpokládá, že toto zadání pro architektonickou soutěž vypracoval sám vítěz soutěže. Zajímavé, že? Ladislav Vrabel

Celý článek...