www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Sob07202019

Last update05:09:47

Back Kauzy

Kauzy

Kdo zaplatí miliardu a půl za splavnění Vltavy?

Jak nás upozornil jeden ze čtenářů tohoto webu, tolik diskutovaná stavba splavnění Vltavy z Budějovic na Hlubokou a dále do Týna nad Vltavou nebude proplacena z fondů Evropské Unie. Jedná se o zhruba půl druhé miliardy, přesněji řečeno 1 341 000 000 Korun. Zajímalo by mě, co nám k tomu řeknou naši političtí představitelé.

Především volám po zodpovědnosti a tady mne zajímají dvě kritéria:

1) Kdo je za pochybení zodpovědný?

2) Jakým způsobem bude potrestán?

3) Jakým způsobem nahradí škodu způsobenou svým jednáním?

 

Celá investice by podle www.aktualne.cz mohla být podána jako turistický projekt. Jak by ovšem bylo možné prokázat výdělečnost této akce, když o jízdu parníkem žádný větší zájem není a Město dělá, co je v jeho silách, aby od návštěvy Českých Budějovic odradilo i to málo turistů, které se k nám odvážilo přijet?

Ladislav Vrábel

 

 

Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=714469

 

Splavnění Vltavy na dvou úsecích mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou ztroskotalo na jednoduchém předpisu. Projekty byly prosazeny jako tzv. vodní dopravní cesta, na úzkém horním toku národní řeky se však mohou plavit maximálně výletní parníky. Tím stavba nesplnila na rozdíl třeba od Labe meziKolínem a Děčínem evropskou normu.

 

Investovat do horní Vltavy by bylo teoreticky možné, kdyby Jihočeský kraj představil investici jako turistický projekt. Tomu však stála v cestě další nesplnitelná podmínka, totiž prokázat, že investice bude skutečně vydělávat.

 

Ministr Dobeš dává odpovědnost za ztracených 11 miliard úředníkům a politikům, kteří o stavbách rozhodli. Nebude však požadovat jejich potrestání.

 

„Výdaje, které budou zatíženy nesrovnalostmi a které nebude možné uplatnit k refundaci ze zdrojů Unie, budou muset být plně hrazeny z národních zdrojů," shrnuje Dobešovo řešení mluvčí Kočová.

 

Dokončeny budou i stavby, o kterých je už před dokončením jisté, že peníze z Bruselu nedostanou. Vedle dálnice D8 se to týká dokončení plavebního úseku z Hněvkovic do Týna nad Vltavou.

 

Ministr chce dokonce zachránit slíbené dotace z projektů, které Brusel odmítl, a připravuje další dopravní stavby, aby nepoužité peníze utratil.

 

Z tajů okolo auditu v Teplárně mi začíná běhat děda Mráz po zádech

Ke čtvrtečnímu zastupitelstvu jsem Vám napsal rozsáhlý komentář, který jsem ovšem ještě nedokončil, tudíž ani nezveřejnil. Jednu část jednání zastupitelstva Vám ale popíši nyní. Po celkem nepříjemných přestřelkách mezi koalicí a opozicí, přičemž opozici v tomto smyslu ztělesňují zastupitelé Kuba, Jelen a Brůha z ODS a "lovnou zvěří" je primátor Thoma a náměstkyně Popelová, se do osobních rozepří vmísili také radní Šesták a Bouzek. Radního Šestáka nyní komentovat nebudu, ale radního Bouzka ano. Zastupitelé z ODS se totiž několikrát jízlivě zmínili o heslu pana Bouzka na billboardech před volbami - Toto město se musí změnit. Více, než si myslíte. Radní Bouzek vykazoval dlouhou dobu rezistenci vůči těmto výpadům, ale pánové z ODS, především doktor Kuba, jsou dobrými bojovníky na úrovni rétoriky, doktorovi Kubovi bych dokonce přiřkl vlastnost, že se umí skvěle trefit do slabého místa a zastupitel Jelen má skvělou schopnost uvalit na někoho pocit, že je právě kamenován. Radní Bouzek nevydržel a vystřelil. S klidným hlasem a bez mrknutí oka se zmínil o středeční tiskové konferenci na téma Teplárna.
Připomněl kolegům z ODS, že audit nebyl pro bývalé vedení Teplárny z řad členů ODS právě příznivý a taktně jim naznačil, ať se do něj nestrefují, protože ráže jeho zbraně je o pár čísel vyšší a má nabito. Pánům z ODS na chvíli došel dech a řekl bych i trochu spadla brada. Za nějakou chvíli se vzpamatovali, ale i když se snažili přejít do ofenzívy, bylo vidět, že se jen omlouvají, kryjí a snaží se z bitvy vyjít jako ti, kteří nejsou těmi špatnými. Celé toto dějství se dalo čekat, ale pak se do diskuze vmísil primátor Thoma se zajímávým návrhem, nebo spíše prosbou. Najednou začal přátelsky, jako trenér, který uklidňuje "svoje hochy", nebo jako člen party, který uklidňuje své kamarády, kteří se začali hádat o to, kdo viděl první ty nejčervenější třešně na stromě. Pan Thoma začal s fotbalovým příměrem. Řekl, že neví, kdo vykopl míč jako první, ale aby si pánové uvědomili, že diskuze na téma Teplárna mohou být pro město nebezpečné. Jedná se přeci o veřejnou schůzi a je nejen přenášena online, ale také nahrávána. Primátor poprosil kolegy (mimojiné Kubu, Jelena a Brůhu), aby diskuzi na téma forenzního auditu v Teplárně dále nerozvíjeli. Proč asi? Primátor argumentoval ve smyslu soudního procesu s minoritním akcionářem.
Co si o tom všem myslet? Já tedy nevím. Jen mi připadá zajímavé, že to byl právě pan Kořínek, velký kamarád radního Bouzka, který se mnou velmi ostře odmítl komunikovat už v době, kdy se forenzní audit teprve zadával a že se právě radní Bouzek vyjdřil tak, že především Vrábel by neměl získat výsledky forenzního auditu. Proč? Pokud vím, audit nedoporučil žádné právní kroky ke sjednání nápravy v podobě dohledání odpovědnosti za škody na městském majetku způsobené, tedy ani nepředpokládám, že by probíhalo nějaké trestně právní šetření, které by ukládalo utajení. Notabene, když si výsledky forenzního auditu může prohlédnout každý zastupitel.
Já se tedy ptám, co to tady máme za pseudodemokracii, když nás naši zastupitelé odmítají informovat o hospodaření s naším majetkem. Celá tahle situace je nečistá a já doufám, že se najde někdo, kdo mi výsledky forenzního auditu poskytne, abych je mohl zveřejnit, když naši političtí představitelé na toto odvahu nemají.
Ladislav Vrábel

Název: Minoritní vlastník teplárny opět útočí
Zdroj: Právo
Datum: 16.09.2011
Str.: 10
Mutace: Jižní Čechy
Pořadí: 1
Zpracováno: 16.09.2011 06:33:50
Náklad: 129924
Ročník: 19
Číslo: 218
Rubrika: Jižní Čechy
Autor: Vladimír Vácha
Odkaz:   http://pravo.novinky.cz/
ISSN: 1211-2119
Jazyk: cz
Oblast: Celostátní deníky
Zkratka oblasti: DC
Zkratka zdroje: DCPR
Identifikace: DCPR20110916080000
Čtenost-Sled.: 448000
Klíčová slova: Forum (7), Energy (7), Giannetti (3), Teplárny, České, Budějovice
Minoritní vlastník Teplárny České Budějovice, společnost Forum Energy, opět zaútočil na vedení města. Důvodem jsou výsledky forenzního auditu zpracovaného společností Deloitte, do nichž mohli akcionáři nahlédnout.
"Forenzní audit delší dobu budí strach u místních politiků a představitelů teplárny – již v průběhu vyšetřování auditorů odstoupilo celé vedení teplárny. Výsledky auditu, které zasahují do období, kdy v dozorčí radě společnosti působil rovněž současný primátor města České Budějovice Juraj Thoma (OPB), jsou pro naši společnost ohromnou satisfakcí," řekl Právu tiskový mluvčí Forum Energy Giuliano Giannetti.
Dodal, že audit jednoznačně poukazuje na to, že například prodej Zkušebny Mydlovary a projekt turbogenerátoru TG6 proběhly nestandardním a pro teplárnu nevýhodným způsobem. "Kdyby dozorčí rada v minulosti fungovala tak, jak měla, tak by nebyl takový audit vůbec nutný," dodal Giannetti.
Primátor Juraj Thoma na výtky menšinového vlastníka reagoval slovy, že není přesvědčen o tom, že by audit dal jakkoliv za pravdu nějakým tvrzením společnosti Forum Energy. "Jde o směs záměrných lží, či polopravd a případně upravených dílčích pravd. Proč tak společnost činí, si myslím, je jednoznačné. Vynaložila do nákupu osmnácti procent akcií pravděpodobně sumu v řádech stamiliónů korun a nyní chce tuto akvizici zúročit tím, že se dostane k zásadnímu rozhodování," reagoval na výpad mluvčího Forum Energy primátor.
Giannetti však tvrdí, že forenzní audit bude mít svou dohru. "Pokud neučiní nutné právní kroky dozorčí rada, tak dohlédneme na to, aby škoda způsobená teplárně byla uhrazena odpovědnými osobami," varuje dozorčí radu mluvčí minoritního vlastníka.
Dodává, že v současné době už Forum Energy podalo dvě žaloby na náhradu škody ve věci projektu prodeje Zkušebny Mydlovary a turbogenerátoru TG 6 a další se prý dokončují.
"Pokud se tato společnost označuje za ochránce teplárny, je to směšné, neboť se nepokouší o nic jiného než o nepřátelské převzetí. A město si jednoznačně vytyčilo mantinel – zachránit českobudějovickou teplárnu před pokusem o nepřátelské převzetí firmou Forum Energy," zdůraznil Thoma.
Připomněl, že teplárna funguje standardně, byť se Forum Energy všemožně snaží znervóznit politickou reprezentaci města a rozložit dosavadní jednotný a pevný názor zastupitelstva, že další majetkové podíly v teplárně se prodávat nebudou. "Město je připraveno naopak jednat s minoritním vlastníkem o odkoupení jeho podílu," konstatoval primátor.

***

Jde o směs záměrných lží, případně upravených pravd Juraj Thoma, primátor Českých Budějovic

Regionální mutace| Právo - Jižní Čechy

 

Odpověď zástupce firmy Forum Energy, minoritního vlastníka Teplárny a.s.

Lekce rétoriky od primátora města České Budějovice

Primátor města České Budějovice využil ve svém vystoupení pro Právo v pátek 16. září veškerý
politický arzenál pro maskování vlastní neschopnosti při řešení situace v teplárně. Jde o vynikající
rétorický výkon, který si zaslouží analýzu: „Jde o směs záměrných lží, či polopravd a případně
upravených dílčích pravd.“ Uvedl pan primátor v reakci zprávu Forum Energy, že audit společnosti
Deloitte prokázal, že tvrzení naší společnosti o škodách v teplárně není naše fantazie, ale holá realita.
Toto je klasický příklad argumentace ad ignorantia – tedy spoléhající se na neznalost posluchače:
Audit jednoznačně potvrzuje, že při realizaci prodeje Zkušebny Mydlovary a Turbíny TG-6 došlo za
působení pana primátora v dozorčí radě společnosti k miliónovým škodám. To jsou fakta, které by si
mohli dočíst i občané města, kdyby teplárna audit záměrně neutajovala. Primátor proto pokračuje
dalším rétorickým trikem, argumentací ad homine, tj. argumentem s cílem poškodit pověst
protivníka:“Proč tak společnost činí, si myslím, je jednoznačné. Vynaložila do nákupu osmnácti
procent akcií pravděpodobně sumu v řádech stamiliónů korun a nyní chce tuto akvizici zúročit“
pokračuje primátor. Obrat zdařilý, který musíme jako největší soukromý vlastník potvrdit – ano vložili
jsme skutečně v dobré víře do teplárny stovky miliónů korun a jako řádní hospodáři nemáme zájem,
aby vinou nekompetentního vedení budějovických politiků naše peníze ztratily svou hodnotu.
Domnívám se, že panu primátorovi vratkost této konstrukce musela dojít, protože vzápětí si jistí svou
pozici argumentací ad ridiculum tj. s cílem zesměšnit: „Pokud se tato společnost označuje za ochránce
teplárny, je to směšné, neboť se nepokouší o nic jiného než o nepřátelské převzetí…“
bohužel „k smíchu“ na této situaci je skutečnost, že jediný vlastník, který tlačí teplárnu
k transparentnímu hospodaření je právě Forum Energy – chtěl bych proto seznámit pana primátora
ještě s formou argumentace ad rem, kterou bohužel ve svých vystoupení nepoužívá – jedná se totiž o
argumentaci založenou na faktech a bohužel faktem je, že od zahájení šetření podivných projektů
v teplárně jsme byli pouze svědky útěku Thomy z dozorčí rady, odstoupení celého zpolitizovaného
vedení teplárny v průběhu auditu a výměny šéfa dozorčí rady za člena HOPB ihned po jeho
zveřejnění. Na desítky našich dotazů ohledně stavu hospodaření v teplárně nám nebyl v plné míře
zodpovězen ani jeden, přílohy auditu a studie optimalizace zdrojů, na základě které se mají
investovat miliardy, jsou utajované a dozorčí rada místo aby vymáhala vzniklé škody, písemně žádá
naši společnost, aby podané žaloby vůči předchozímu vedení teplárny stáhla.

Toto nepovažujeme za „standardní fungování podniku“ jak uvádí primátor ani za efektivní řešení
situace.

Za Forum Energy

Giuliano Giannetti

Audit Teplárny potvrdil slova zaměstnanců o únicích desítek milionů korun

Vážení přátelé, audit v Teplárně prokázal, že informace o desítkách, možná stovkách milionů měly reálný základ. Pak bych tedy tento audit rád viděl a rád bych, aby za ztráty nesly odpovědnost všechny osoby, které se na poškozování městské kasy podílely, anebo měly zasáhnout a nezasáhly. Apelujte na své zastupitele, aby výsledky auditu zveřejnili, prosím.

Ladislav Vrábel

Teplárna umožnila akcionářům nahlédnout do forenzního auditu. Ten potvrzuje, že kritika Forum Energy byla oprávněná.

Teplárna České Budějovice umožnila akcionářům společnosti ve dnech 28. srpna až 9. září 2011 nahlédnout na forenzní audit, který po opakovaných upozorněních naší společnosti na nestandardní způsob vedení podniku zpracovala společnost Deloitte na žádost dozorčí rady teplárny.


Forenzní audit již delší dobu budí strach u místních politiků a představitelů teplárny – již v průběhu vyšetřování auditorů odstoupilo celé vedení teplárny.  Po předložení jeho výsledků, které zasahují do období, kdy rovněž současný primátor města České Budějovice Juraj Thoma (dříve ODS – nyní HOPB) působil v dozorčí radě společnosti, byl na základě koaliční dohody z funkce šéfa dozorčí rady odvolán Jiří Kořínek (TOP 09), který byl hlavním promotorem vzniku auditní zprávy.

Výsledek forenzního auditu je pro naši společnost ohromnou satisfakcí,“ říká tiskový mluvčí Forum Energy Giuliano Giannetti. „Zpráva jednoznačně poukazuje na to, že například prodej Zkušebny Mydlovary a projekt turbogenerátoru TG6 proběhly nestandardním a pro teplárnu nevýhodným způsobem.“ Další prošetřené projekty zahrnují investice v IT, obchodování s elektřinou a emisními povolenkami a jiné – i zde byla nalezena pochybení znamenající škody v řádu desítek milionů korun. Je nutné také upozornit na to, že auditoři měli přímý přístup k informacím, které se Forum Energy snaží již přes půl roku marně získat od vedení společnosti „Kdyby dozorčí rada v minulosti fungovala tak jak měla, tak by bohužel nebyl takový audit vůbec nutný,“ uzavírá Giannetti.

Bohužel kultura utajování přetrvává v teplárně i nadále: „Zpráva byla přístupná akcionářům pouze k nahlédnutí, a to na základě podpisu, kterým jsme se museli zavázat k mlčenlivosti. Přílohy obsahující dokumentaci a vlastní důkazy pro tvrzení výsledné zprávy nebyly k dispozici vůbec,“  doplňuje Giannetti. Forenzní audit přitom je již druhým dokumentem, který teplárna pod záminkou „obchodního tajemství“ odmítá poskytnout akcionářům.

Ten první je „Studie optimalizace zdrojů“ kterou zpracovala společnost G-Team. Jedná se o dokument, který má sloužit jako podklad pro budoucí miliardové investice do technologií teplárny, jenž ovlivní budoucnost podniku na desetiletí dopředu. Akcionářům, však byla poskytnuta pouze obecná powerpointová prezentace. Tento tajný dokument přitom zpracovávala stejná společnost, která vytvořila dokumentaci k neekonomickému projektu turbogenerátoru TG 6 za 400 mil. Kč. Tu nakonec vzhledem k jejím zásadním nedostatkům muselo vedení teplárny předat k přepracování jiné firmě a celý projekt TG 6 se nyní ukazuje jako vysoce problémový.  „Je nám záhadou proč vedení teplárny opakovaně pod záminkou obchodního tajemství znesnadňuje přístup k dokumentům, které jsou naprosto klíčové pro fungování podniku. Po problémech kolem výstavby TG 6 bychom očekávali větší otevřenost a nikoliv to, že zpracování tak zásadního dokumentu je znovu svěřeno stejné firmě a výsledek je pak utajen.“ Komentuje Giannetti.

Forenzní audit bude jistě mít svou dohru:  „Pokud neučiní nutné právní kroky dozorčí rada, tak dohlédneme na to, aby škoda způsobená teplárně byla uhrazena odpovědnými osobami,“říká Giannetti.  V současné době již Forum Energy již podalo dvě žaloby na náhradu škody ve věci projektu prodeje Zkušebny Mydlovary a turbogenerátoru TG 6. „Další žaloby se v současné době dokončují. Celková výše škod v teplárně za doby předsednictví Juraje Thomy v dozorčí radě společnosti je znepokojující.“ dodává Giannetti.

Giuliano Giannetti, tiskový mluvčí FORUM ENERGY s.r.o.

Zdroj: http://forumenergy.cz/2011/09/12/teplarna-umoznila-akcionarum-nahlednout-do-forenzniho-auditu-ten-potvrzuje-ze-kritika-forum-energy-byla-opravnena/

 

 

 

Podrázky naší radnice

Vážení přátelé, jsou to ty malé "podrázky", které také, mimojiné, formují naši společnost. Jsou to takové ty malé "podrázky", bez kterých bychom se možná mohli domnívat, že žijeme ve spravedlivém systému. Tyto "podrazíčky" tu ovšem jsou. A to i u nás. Dotýkají se každého z nás. I mě se některé dotkly. Tím posledním by mohla být žaloba na vyklizení Fresh Pizzerie U Žáby podepsaná a podaná primátorem města České Budějovice Mgr. Jurajem Thomou, člověkem, který mi na ze svého primátorského křesla ve své obrovské kanceláři slíbil, že pokud naše společnost vyhraje soud, Město žádnou další žalobu podávat nebude. Ano, primátor Thoma je člověk, kterého si vážím, rozumím také tomu, že jsme vyhráli spor na základě chybné žaloby ze strany Města a tudíž se nová žaloba na vyklizení může zdát býti dalším logickým krokem ve snaze likvidovat Fresh Pizzerii u Žáby, ovšem... Celý spor Města a Fresh Pizzerie U Žáby je zinscenován tajemníkem magistrátu Ing. Zdeňkem Řeřábkem a primátor Thoma si tohoto je sám dobře vědom. Celá tato věc je krajně nespravedlivá. Sousedský spor, který vznikl ze snahy úředníka o likvidaci podniku, nad kterým má pronajatý městský byt. Primátor měl už dávno vstát a říci, že město tento spor končí, protože k němu není žádný důvod. Thoma se ovšem raději dal na stranu tajemníka Řeřábka a najednou podává za město žalobu na vyklizení fugující restaurace, která městu platí řádné nájemné za nebytové prostory i za předzahrádku, pořádá na vlastní náklady kulturní akce na turisticky zajímavém Piaristickém náměstí a zaměstnává nejen občany města, ale také dává možnost brigády několika studentům. A proč vlastně město likviduje Fresh Pizzerii U Žáby? Ano, na to se ptejme. Proč? Výpověď zní "bez udání důvodu". Tak tohle je opravdu podraz.

Tajemník Řeřábek oproti tomu žádné další žalobě nečelí. Proč? Není tohle nespravedlivé, když porušil dvacetkrát zákon při výkonu svých pracovních povinností? Sám jsem seděl u toho, když mu kdosi do kanceláře volal kvůli nějakému řízení a Řeřábek mu poté, co se zeptal, jestli už je to "u nás" odpověděl, že se na to podívá a pak dotyčnému zavolá, co se s tím dá udělat. Tak to je, ale Zdeněk Řeřábek se do funkce vrátil. A jak? Jednoduše. Město prostě souhlasilo s jeho návrhem žaloby tím, že se nebránilo. Bývalý primátor Tetter řekl, že s odvoláním Řeřábka nesouhlasí, soudu nedodal podklady a bylo hotovo. Není tohle "podrázek"?
Zdeněk Řeřábek, můj soused, mi opilý ulámal stěrače na autě. Hned jak jsem jej viděl při činu, jsem volal policii a žádal, aby co nejrychleji zajistili záznam z kamerového systému městské policie, protože pachatel je tajemník magistrátu. Magistrát města ovšem rozhodl, že Zdeňkovi Řeřábkovi nelze vinu prokázat, protože záznam z kamer je málo čitelný a mé svědectví je nevěrohodné. Je jasné, že jsem nemohl lhát. Ke kamerovému systému jsem neměl přístup a kdyby se věci seběhly jinak, než jsem popsal a kamery to natočily, asi bych mohl jít i do vězení. Ale k mému přímému svědectví se nepřihlédlo. Podraz. Dalším podrazem  v tomto případě bylo to, že údajně nešlo o tresný čin, nýbrž o přestupek. Státní zástupce, Zdeňkův kamarád, rozhodl, že činnost člověka, který úmyslně ničí automobil svého souseda a způsobí při tom škodu za šest tisíc, není činností společensky nebezpečnou.
Město vypsalo dotační program na podporu kulturních akcí ve městě. Piaristické náměstí je jednou z nejkrásnějších lokalit Českých Budějovic a my jsme vytvořili návrh projektu, který měl z tohoto překrásného místa udělat kulturní koutek. Sami bychom se o vše postarali, od města jsme jen potřebovali, aby dalo z dotací malou část do tohoto místa. Nakonec jsme žádnou dotaci nedostali. Proč? Vícehejtman a zastupitel Martin Kuba při jednání zastupitelstva na poslední chvíli prohlásil, že mu připadá zvláštní, když je naše žádost podepsaná slečnou Šimkovou. On prý má za to, že tou dobou byl jednatelem společnosti Fresh CZ s.r.o. někdo jiný. Tak kde to přátelé jsme? Vícehejtman Kraje nemá na starosti nic důležitějšího, než aby studoval naši žádost o grant a zjišťoval kdo byl v době podpisu jednatelem společnosti? A taková administrativní chyba má být neměnným problémem, na základě kterého zastupitelstvo na rok "zařízne" kulturu na Piaristickém náměstí? Opravdu jsem byl překvapený, že zastupitelstvo města dokáže patnáct minut řešit, jestli Vrábel neudělal administrativní chybu, aby mu nakonec vícehejtman ukazal, jak je mocný.
Těch podrázků je víc. Zaměstnanci úřadu, kteří stráví 80% pracovního času u erotických stránek na internetu a dostanou na tři měsíce o polovinu nižší odměnu k už tak slušnému platu, pokuta 200 000 Kč společnosti Fresh CZ s.r.o. za to, že otevřela předzahrádku, když jí otevření zakázal odbor dopravy v rozporu se zákonem, anebo hlasování v radě města tajnou volbou o zrušení výpovědi Fresh Pizzerii U Žáby, když způsob hlasování tajnou volbou se používá jen v případech volby osob do funkcí. Z nových podrázků je pikantní to, že rada města uvažuje o vyhlášce na ochranu obyvatelstva, která z jedné strany zakazuje mít otevřené restaurace po 22. hodině, ovšem z druhé strany umožňuje radním města, aby činili vyjímky. To je pěkná spravedlivost, že? Takové pěkné korupční prostředí s nádechem totality.
A dnešní podrázek? Dnes na radnici proběhlo výběrové řízení na funkci hlavního architekta. Myslíte, že se výběrového řízení v porotě účastnil některý z avizovaných uznávaných architektů? Ne, neúčastnil. Výběrové řízení řídil Zdeněk Řeřábek, který se mimojiné rozplýval nad tím, jak se mu líbí Rejnok. Primátorovi Thomovi také, ale tak nějak to spíše odprezentoval Zdeněk. My občané si ovšem máme myslet, že nám našeho hlavního architekta vybírají odborníci Městem k této záležitosti pozvaní. Možná nám mohli říci rovnou, že se tak nějak dohodne primátor s tajemníkem a na základě svých všeodborných znalostí nám vyberou toho nejlepšího adepta. Možná toho, kterému se bude líbit ten Rejnok.
Těchto podrázků jsem na radnici zažil nespočet a jsou to právě tyto podrázky, které následně činí náš systém nespravedlivým. To, že tyto podrázky jsou v rozporu s naším právním systémem, snad nemusím připomínat. Smutné je, že jsme tyto podrázky začali brát jako náš každodenní standart. Každodenní standart námi zvolených zástupců ve vedení našeho města.
Váš Ladislav Vrábel

 

Město se opět snaží soudně vyklidit Pizzerii u Žáby

Vážení přátelé, jak jsem Vám již psal, právě jsem skončil se sezónní prací a vrátil se k povinnostem v Českých Budějovicích. Koupil ojetý vůz, protože předchozí dosloužil, zřídil parkovací kartu, abych nemusel neustále platit pokuty za zastavení před pizzerií při zásobování či jiných vyřizování v daném místě a nechal vystavit nové přístupy do datových schránek. Mimojiné i do datové schránky společnosti Fresh CZ, kterážto jako žalovaná ze strany Statutárního Města vyhrála na začátku léta dvouletý soudní spor o vyklizení z prostor Fresh Pizzerie u Žáby. Statutární Město dostalo nařízeno zaplatit soudní výlohy a my čekali, že je spor vyřešen. Přes léto byla (a stále je) předzahrádka Fresh Pizzerie u Žáby oblíbeným místem místních... Jak jinak bychom také mohli platit do naší společné pokladny 180 000,- poplatek za užívání chodníku? Nyní rekonstruujeme vnitřní prostory pizzerie, připravujeme nové menu, pořádáme středeční jazzové večery se živou hudbou a těšíme se na zimní, předvánoční sezónu. Moje přítelkyně připravuje skvělé vánoční, valentýnské a velikonoční výzdoby. Přijďte se podívat :-)

Jaké pro mě dnes bylo překvapení, když jsem otevřel po delší době datovou schránku?
Když jsem otevřel datovou schránku společnosti Fresh CZ s.r.o., zjistli jsem prvním dopisem, že na společnost Fresh CZ s.r.o. podalo Statutární město České Budějovice žalobu na vyklizení nemovitosti. Tato byla doručena 29.7. 2011. Následně soudce rozhodl o tom, že máme lhůtu třiceti dnů na podání vyjádření, jinak bude mít soud za to, že s návrhem žaloby souhlasíme. Opravdu se mi udělalo nevolno, když jsem si spočítal třicet dnů k doručené žalobě. V případě prohraného soudu souhlasem díky nepodání vyjádření v třicetidenní lhůtě bychom totiž neměli ani jak argumentovat u Krajského odvolacího soudu. Naštěstí jsem se jen přehlédl. Výzva k vyjádření nám byla doručena až 12.8. 2011, takže se proti žalobě podepsané primátorem Mgr. Jurajem Thomou ještě stihneme vyjádřit ve lhůtě soudem určené.
Vítejte tedy u druhého dílu online seriálu v příměm přenosu "LIKVIDACE FRESH PIZZERIE U ŽÁBY SVÝM SOUSEDEM". Tentokrát za pomoci primátora města Mgr. Juraje Thomy, Občana pro Budějovice.
Ladislav Vrábel

Reakce města na prohlášení Forum Energy k Teplárně České Budějovice

Tak jako většina z nás se po prázdninách vrací z dovolenkového letního režimu zpět do plného společenského, pracovního života, i já se opět vracím do českobudějovického života k tématům, která nás zajímají. Dovolenou jsem sice zatím nestihl, nicméně tři měsíce jsem se usilovně věnoval vydělávání peněz a nyní se mohu opět pustit do dobrovolné občanské aktivity. Naši politici a řekl bych i někteří "vyšší úředníci" si také odpočinuli, a tak si najednou můžeme přečíst v novinách ostrou reakci senátora Tomáše Jirsy na obviňování z předražení a neefektivní investice do splavnění Vltavy, reakci Statutárního města na ovbiňování ze špatného hospodaření Teplárny popřípadě můžeme potkat tajemníka magistrátu Řeřábka, jak se se zdviženou hlavou prochází lokalitami, kde ještě nedávno vykřikoval, že bude likvidovat parazity. Do toho všeho vídáme okolo cest billboardy Budějcké drbny Barbory Liškové, přezdívané Princezna z Hluboké.

Slečna Lišková, "nezávislá zastupitelka", která se s ústy plnými toho, že "pan Dlouhý nikdy nic neukradl", pokusila ovládnout TOP09, by nám konečně mohla prozradit, kdo že financuje celý tento projekt. To, že si pan Dlouhý postavil politický online bulvár vnímám jako chytrý tah, ale stejně si stále myslím, že by se ke své snaze investovat dnes už miliony do webu, který má za cíl ovlivňovat politické myšlení nás občanů, měl oficiálně přiznat. Budějcké drbně takto lze vytknout stejný "nedostatek" jako vytýká naše politická špička firmě Forum Energy, a tedy, snahu o skrytí totožnosti skutečného majitele. Oba pánové mají v tomto případě stejný styl. Nakonec pan Lamich u pana Dlouhého na návštěvě nebyl jedenkrát. Nás by ovšem měly zajímat spíše výsledky forenzního auditu. Tady totiž skutečně jde o naše peníze a v souvislosti s přicházející druhou vlnou hospodářské krize a jejím ocasem, bychom si opravdu měli dávat pozor na každou korunu, která ještě nebyla převedena na soukromé účtu skrze nějaký povedený obchod. Naši politici se ovšem namísto zveřejnění výsledků auditu dohadují o tom, jak to udělat, aby se výsledky nedostaly na veřejnost a dle mého názoru trochu nedospěle se dohadují přes své weby s menšinovým majitelem.

Ladislav Vrábel

 

Zdroj: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/aktuality/stranky/reakce-mesta-na-prohlaseni-forum-energy-k-teplarne-ceske-budejovice.aspx

Reakce města na prohlášení Forum Energy k Teplárně České Budějovice

 

Důrazně odmítáme opakovaně nepravdivé, zavádějící a manipulativní informování novinářské veřejnosti, kterého se jak ve vztahu ke statutárnímu městu České Budějovice a jeho představitelům, tak ve vztahu k akciové společnosti Teplárna České Budějovice cíleně a čistě účelově dopouštějí zástupci společnosti Forum Energy, s.r.o.

Ve včerejším (15.8.2011) tiskovém prohlášení „opomněl“ tiskový mluvčí Forum Energy uvést hned několik zásadních informací, které ovšem na tuto společnost vrhají zcela odlišné světlo, než ve kterém sebe sama veřejně prezentuje.

1. Jednání, původně dlouhodobě naplánované na pondělí 15. srpna, se neuskutečnilo jednoduše proto, že ho po konzultaci se zástupci Forum Energy v pátek 12. srpna večer zrušila advokátní kancelář, jež tuto společnost na schůzkách s městem zastupuje.

2. Vzhledem k tomu, že společnost Forum Energy přes několikeré výzvy představitelů města opakovaně odmítá uvést totožnost své konečné ovládající osoby a protože tato společnost pověřila jednáním o teplárně advokátní kancelář, je zcela pochopitelné a z hlediska řádné správy městského majetku jedině správné, že i město České Budějovice na jednáních s Forum Energy zastupuje právní zástupce, který je také zmocněn k projednání návrhů společnosti Forum Energy na stabilizaci situace v teplárně. Konečné rozhodnutí o těchto návrzích však náleží samozřejmě pouze městu České Budějovice. Právním zástupcem města je renomovaná advokátní kancelář BBH, která uspěla ve standardním výběrovém řízení vyhlášeném v souladu s platnou legislativou. BBH je mezinárodními právními ratingovými agenturami dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších českých právních kanceláří.

3. Výzvy a vzkazy, které primátorovi stotisícového města dramaticky adresuje tiskový mluvčí (!) Forum Energy, pak jen podtrhují celkový dojem, který z jednání této společnosti musí získat každý nezaujatý člověk. Přestože společnost Forum Energy navenek deklaruje úsilí o stabilizaci situace v českobudějovické teplárně a jednání s naším městem jako majoritním akcionářem teplárny si sama vyžádala, doposud městu nepředložila konkrétní smysluplné návrhy a jsou to právě její zástupci, kteří navíc jméno této městské společnosti s velkým gustem poplivávají.

Město České Budějovice se však i přes tyto velmi nevybíravé útoky nebrání žádným vážně míněným jednáním, která by vedla ke stabilizaci situace v městské teplárně.

V Českých Budějovicích 16. srpna 2011

Juraj Thoma, primátor města (Občané pro Budějovice)
Miroslav Joch, 1. náměstek primátora zodpovědný za finance a majetek města (ČSSD)
Petra Šebestíková, předsedkyně finančního výboru městského zastupitelstva (TOP 09)