www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

01192018

Last update04:24:44

Back Kauzy

Kauzy

Krajský soud dnes rozhodl o vyklizení Fresh Pizzerie u Žáby :-(

Vážení přátelé, krajský soud dnes vynesl rozsudek ve věci žaloby na vyklizení Fresh Pizzerie u Žáby. Rozpor s dobrými mravy soud vůbec neřešil. To, že se radní rozhodli k výpovědi na základě zavádějících informací ze strany souseda pizzerie, jenž zneužil své postavení prvního úředníka města a využil svůj poradní hlas v radě města, aby poškodil provozovatele pizzerie lží, soudci vůbec neřešili. S tím, že smlouva neumožňuje výpověď bez udání důvodu se srovnali také velmi s nadhledem. V podstatě jsou toho názoru, že to, co je ve smlouvě fakticky napsáno, není nejdůležitější. Podstatné je dle nich především to, co měl na mysli pronajímatel, když objekt pronajímal. Co měl na mysli nájemce, také podstatné není. Právě teď to tedy vypadá, že by provoz pizzerie měl být ukončen maximálně do dvou měsíců. Zdeňkovi Řeřábkovi chvíli tuto vizi necháme, ať si v životě užije trochu radosti. Určitě už se těší, že se po letech nastěhuje zpět do svého krásného bytu, který opustil krátce poté, co byl přistižen u lámání stěračů. Ladislav Vrabel


Město podává námitku podjatosti na Krajský soud a označuje případ za politický

Minulý týden Krajský soud zamítl naši žalobu proti nezákonnému postupu strážníků Městské policie. Strážníky jsme žalovali ve správní žalobě. Soudní spory s městem se už dávno nepohybují v desetitisícových částkách, takže jsme volili nejlevnější variantu. Vzhledem k tomu, že Krajský soud vydal v létě předběžné opatření, kterým městu zakázal znovu odstranit naši předzahrádku, soud je nyní již jen jakousi snahou o zachování principu. Krajský soud vyřkl domněnku, že městští strážníci se aktu aktivně neúčastnili a tudíž nelze použít správní žalobu. Dle soudu vlastně žalujeme nečinnost strážníků městské policie, protože poukazujeme především na to, že vyklízení přihlíželi, aniž by zasáhli. Toto ovšem dle senátu Krajského soudu žalovat dle Soudního správního řádu nelze. Naši právníci jsou opačného názoru. Krajský soud poukázal na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a postupoval v souladu s ním, lze ovšem namítnout, že se jednalo o trochu jiný případ. Zmíněný judikát se zabývá nečinností správního orgánu v rámci přenesené působnosti.

Celý článek...

ČT - Budějovice chtějí propojit městské firmy

Před týdnem nám náměstek Joch v týdeníku Budějovicko veřejně představoval svůj plán na "vytěsnění" nepohodlného menšinového akcionáře teplárny, dnes hovoří o zhodnocení jeho akcií díky navýšení majetku v plánovaném městském superpodniku. Mě osobně se myšlenka velké komunální společnosti líbí, koneckonců rozpad technických služeb a následné uzavírání nájemních smluv kritizuji již několik let, ale se soukromými vlastníky teplárny má město problém. Dalším problémem, který Joch nijak nekomentuje je, že sloučením podniků do jednoho superpodniku vlastně zatíží další městský majetek spoluvlastnictvím soukromých investorů. Náměstek Joch tak paradoxně takovým krokem problém nejen že nevyřeší, ale situaci, jež jej trápí, ještě mnohonásobněkrát zhorší. Forum Energy by už nevlastnila pouze část teplárny, ale také část Dopravního podniku, vodovodů a kanalizací, atd. Pan Joch prostě asi neměl dobrý týden. Tak ať jsou jeho další týdny lepší! Ladislav Vrabel

Celý článek...

Thoma, Brůha a Paggio komentují plán na ukradení části teplárny

Jochův plán na "vytěsnění" menšinového akcionáře teplárny má své oponenty. Primátor Thoma tentokrát Jocha nepodpořil a prohlásil, že se nejedná o oficiální postoj města. Vladimír Brůha označil plán náměstka Jocha za protiprávní a Viktor Paggio apeluje na selský rozum. Ladislav Vrabel

Vladimír Brůha, předseda klubu ODS:  "Je nepředstavitelné, aby veřejný subjekt dopředu avizoval, že hodlá znehodnotit investice menšinových akcionářů a účelovou transakcí s majetkem města připravit stát o daně. Tento postup do právního státu rozhodně nepatří."

Celý článek...

Město České Budějovice se snaží o veřejnou krádež majetku v hodnotě půl miliardy!

Ekonomický náměstek primátora Ing. Miroslav Joch ve středu v týdeníku Budějovicko představil svůj plán na zfendování majetku více než sedmi set akcionářů Teplárny a.s.. Náměstek Joch hodlá vytvořit velký komunální podnik, který by provozoval jak ziskovou teplárnu, tak také ztrátový Dopravní podnik a další. Tím by znehodnotil především akcie společnosti Forum Energy, minoritního akcionáře městské teplárny. Toto znehodnocení majetku, jak sám Joch říká "vytěsnění minoritního akcionáře", je podle Jocha hlavním důvodem pro zřízení komunálního podniku.

Zdroj: Týdeník Budějovicko, Autor: Libuše Kolářová

Celý článek...

MĚSTO NA NÁS PODALO TRESTNÍ OZNÁMENÍ - trestný čin: neoprávněné umístění a provozování restaurační předzahrádky

Úředníci českobudějovického magistrátu nebyli schopni (možná spíše ochotni) zúřadovat naši žádost o předzahrádku, následně předzahrádku s požehnáním osmi radních ukradli, dodnes nevrátili, peníze za nájem, jež jsme poslali do městské pokladny nám z velké části poslali zpět (80 300,- Kč), čímž městu a jeho občanům způsobili finanční škody a nakonec na nás podali trestní oznámení. Takže podle představitelů Města České Budějovice je naprosto v pořádku likvidovat a zcizit majetek soukromé firmy ve městě podnikající, když jeden z provozovatelů píše do novin a na webu o poměrech na radnici, zatímco provozování hostinské činnosti považují naši vládci za trestný čin - tj. nejhrubší porušení zákona. Zajímavé.

Rada města České Budějovice přijala   u s n e s e n í   č. 1218/2012:

I. s c h v a l u j e

podání oznámení Okresnímu státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích o skutečnostech

nasvědčujících tomu, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu, a to ve věci neoprávněného

umístění a provozování restaurační předzahrádky na Piaristickém náměstí,

II. u k l á d á

Ing. Vladimíře Hruškové, vedoucí odboru správy veřejných statků,31

zajistit realizaci tohoto usnesení předložením návrhu oznámení k podpisu primátorovi města.

A protože má kolegyně již byla vyšetřována kriminální policií, řekl bych, že i tento podpis by se mohl zapsat na listinu primátorových nejvydařenějších. Ladislav Vrabel