www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Po06242019

Last update11:57:26

Back Kauzy Fresh Pizzerie u Žáby

Fresh Pizzerie u Žáby

Další výpověď z nájmu

  • PDF

     Jako by nestačilo prožívat "poslední měsíc" nájmu dvakrát. 

     Předevčírem, v pondělí 30. 3. 2009 společnost Fresh CZ s.r.o. dostala výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor. Další výpověď. Magistrát přiznal, že Fresh Pizzerie u Žáby podniká legálně a vždy podnikala legálně. Výpověď se opírá o usnesení Rady města č.25/2009. Toto usnesení obsahuje několik rozporů, nehledě na to, že radní o uložení vypovězení nájemní smlouvy hlasovali bezprostředně po tom, co byli uvedeni v omyl a hlasovali právě na základě těchto mylných informací.

     Nechápu, jak je možné, že se tajemník magistrátu, který svou informací uvedl radní v omyl, ještě za způsobené potíže neomluvil. Vystavuje se tak možnosti trestího stíhání a magistrát města vystavuje poškození dobrého jména. Zároveň je s podivem, že se radní, kteří hlasovali na základě nepravdivých informací, ještě neusnesli na tom, aby se jménem města omluvili za způsobené nepříjemnosti a že ještě pořád nezrušili své usnesení. 

     Ladislav Vrabel 

Magická žádost v magické Radě

  • PDF

     Když jsem 14.ledna 2009 odpoledne mluvil s ředitelem Správy domů Volfem, dozvěděl jsem se, že Rada města odhlasovala pro naší pizzerii výpověď. Přiznám se, byl to trochu šok. I když jsme čekali, že se tajemník bude snažit, nepředpokládali jsme, že se mu podaří přesvědčit radní, aby nám dali výpověď. 

     Začal jsem volat a psát jednotlivým radním a dávat si s nimi schůzky. Našlo se několik přátel, kteří když zjistili, v jaké jsem situaci, začali situaci řešit také. Těm jsem asi vděčný za to, že jsem se "nesesypal". Děkuji Vám všem! Postupně jsem se sešel se všemi radními, kromě doc. Tettera, který neuznává názor, že radní by měli problematiku, o které rozhodují znát a připadá mu špatné, setkat se z druhou stranou a znát její názor. Asi by mu i vyhovovalo víc, kdyby vládla jen jedna strana. 

     Musím varovat každého kdo by chtěl v jednání rady pátrat, že kdyby nebylo několika vysoce postavených politiků a podnikatelů, jež se v kauze angažovali, pravdu bych se nikdy nedozvěděl. Radní si závoj tajů okolo jednání Rady pěkně hlídají. Na to asi spoléhal i tajemník. Když jsem konečně pochopil, co se vlastně na neveřejném zasedání Rady města stalo, sepsal jsem žádot o revokaci usnesení, kterým se rozhodlo o naší výpovědi z nájmu.

     Tato žádost má dva listy, ve kterých se popisuje důvod, proč žádáme o zrušení usnesení a jeden list, který popírá tajemníkem vyřčená obvinění. Celý text se odvolává na 17 listů příloh. Součástí žádosti je kopie petice o 10 listech a vyjádření sousedů o dobrých sousedských vztazích, 8 listů. Celá žádost je uložena v papírových deskách, celkem 38 listů. První složku dostal ředitel Správy domů. Osobně jsem mu složku předal. Jednu jsem mu předal pro Primátora, který ji měl na stole půl hodiny poté. Doc. Tetter a Ing. Kábele dostali každý svoji složku rozvozem materiálu pro jednání Rady města od pani Jirákové z magistrátu. Náměstku Vodičkovi jsem žádost předal osobně v jeho kanceláři. Náměstkyni Popelové jsem předal složku osobně v její kanceláři. Náměstku Jelenovi jsem předal žádost osobně v jeho kanceláři. Magistře Menzelové jsem předal žádost osobně při jednání ve škole, kde je zaměstnána. Pan Kocar dostal ode mne žádost osobně v jeho kanceláři na autobusovém nádraží. Doktor Procházka dostal ode mne žádost osobně v jeho galerii na náměstí. Ing. Trešlová dostala ode mne žádost osobně, když jsme měli schůzku na radnici.  Doktor Kuba dostal ode mne žádost osobně při jednání v jeho kanceláři na Krajském úřadu. 

     Žádost o revokaci usnesení měla být původně projednávána v únoru, ale zasedání rady města se účastnilo jen několik radních a zasedání bylo předčasně ukončeno pro nepřítomnost radních. Byli jarní prázdniny. Abychom mohli vyčkat rozhodnutí o naší žádosti 4.3.2009 při zasedání Rady města, podali jsme žádost o prodloužení lhůty na vystěhování. Žádost o podloužení lhůty na vystěhování jsme podali pouze na Správu domů a to pouze z toho důvodu, aby proti nám tajemník města nepoužil při žádání o revokaci usnesení argument, že podnikáme čtyři dni neoprávněně. 

     Jaké to bylo překvapení 4.3.2009?

     Přišel jsem na radnici už v půl deváté, raději, abych stihl všechny radní pozdravit a popřát jim hezký den. Radní přicházeli, podávali jsme si ruce, jen tajemníkovi přátelé nepodávali, hleděli do země, jako doktor Kuba, neodpověděli na pozdrav, jako doc. Tetter, nebo se tvářili lišácky ve stylu "já nic, já muzikant", jako Petr Kocar, nebo Ing. Kábele a spěšně, s důležitou maskou ve tváři, vcházeli do dveří zasedací místnosti. Tajemník mi řekl: "Ahoj."

     Seděl jsem, čekal a hojil, jak mne vybídl tajemník. Hojil jsem si zlomenou důvěru v demokratický systém. Věděl jsem, že budu čekat dlouho, ale nechtěl jsem to zanedbat. Někdy kolem jedenácté jsem byl přizván k jednání Rady města. Odhodlaně jsem šel dovnitř. Primátor vynechal představování s tím, že všechny radní znám, ředitele Volfa také a oni mne. Oznámil mi, že se bude projednávat naše žádost o prodloužení lhůty na vyklizení prostor. Požádal mě, abych vysvětlil, proč o prodloužení lhůty žádáme. Řekl jsem, že proto, aby mohla být projednána žádost o revokaci usnesení ze 14.ledna, kdy Rada města odhlasovala naši výpověď z nájmu, že byla výpověď odhlasována na základě nepravdivých údajů a že žádám její zrušení. Doktor Kuba se ujal slova s tím, že jsem všechny překvapil, ale že žádnou žádost o revokaci usnesení na programu jednání nemají. Hezky se usmíval.  Primátor přisvědčil, že žádná žádost o revokaci usnesení oficiálně podána nebyla a tudíž o ní ani nemohou radní hlasovat. Kuba dál pokračoval v řeči s tím, že by ho zajímala jedna věc. V rukou držel jeden ze čtrnácti originálů "nepodané" žádosti o revokaci usnesení a citoval z ní sedmý odstavec z druhého listu.... 

      Tohle se bude hojit dlouho. Doufám, že mi tajemník řekl: "Ahoj!" v souvislosti s popíráním demokratických zásad společnosti naposledy. 

      Ladislav Vrabel 

Snižte nájem všem, kteří mají s placením problém, fungující podnik, který platí nájemné řádně, zlikvidujte bezdůvodně.

  • PDF
     Vážení radní tohoto města,
     jaký byl důvod pro snížení nájemného dvanácti subjektům Radou města 18.3.2009?  Proč jste hlasovali o deseti subjektech najednou, pod jedním jednacím číslem? Argument poukazující na nabídnuté vyšší nájemné při výběrovém řízení, tímto naprosto ztrácí na významu. Odhlasovali jste výpověď podniku, který městu platil a platí tři a půl roku řádně nájemné, bez žádosti o slevu. Ve výběrovém řízení jste nedali přednost jistotě zaběhlého funkčního podniku, dali jste přednost vyšší nabídce, kde hrozí ve velmi krátké době markantní snižování nájemného. Jakou má tot logiku? V době ekonomické krize?
     V případě Fresh Pizzerie u Žáby nikdy nedošlo ke snižování nájemného, naopak jsme Vám nabídli jeho zvýšení. 
     S pozdravem Ladislav Vrabel 
 
 
 Vážený pane Vrabele,

 

děkuji ta Váš dotaz, pokusím se Vám objasnit důvody, pro které jsem návrh na úpravu nájemného podpořil a tuším, že i navrhl. Rada města měla ve své poslední agendě řadu (sám uvádíte, které) žádostí o úpravu nájemného. Rozdělil jsem je na dva samostatné případy. Prvním byl případ, kdy ke snížení nájemného došlo proto, že město určitý dům opravovalo a po dobu oprav bylo kolem něj lešení a po dobu oprav byl ztížen přístup zákazníků do tohoto objektu a tím i provozovny v něm. Jako kompenzaci provozovně proto rada města schválila určité snížená nájemného za dobu odpovídající stavebním opravám. Postupuje tak vždy a já jsem přesvědčen, že je to tak správně.

Druhý balík žádostí se týkal různých proseb o snížení nájemného z různých důvodů. V tomto ohledu jsem já osobně velice opatrný, protože skutečně mohou nastat případy, kdy zájemce o nebytový prostor nastaví v soutěži vysoké nájemné, aby vyhrál a potom pod různými argumenty žádá jeho snížení. Rada ve snaze podpořit živnostníky, kteří mají provozovnu v objektech vlastněných městem hledala s ohledem na stávající ekonomickou situaci systémové podpůrné opatření. To našla v plošném rozhodnutí, neuplatňovat u nájmu v roce 2009 tzv. inflační doložku, tj., že nájemné v roce 2009 zůstane u všech bez ohledu na to, zda požádali či ne o snížení nájmu na úrovni roku 2008 (tj. nebude se navyšovat o onu doložku, což je asi o 6,3%). Považuji toto opatření za rozumné a je to jeden z mála způsobu jak může město nějak vstoupit do současné ekonomické situace.

Děkuji a jsem s pozdravem, Juraj Thoma

 
 
 
      Pan Primátor zatím odpověděl jako jediný. Myslím, že nás zastupuje člověk, kterému jde o občana. Zároveň pan Primátor naznačil, že ač on sám nerad snižuje nájemné, právě z důvodu možné nekalé soutěže, v druhém balíku asi šlo právě o snižování nájemného v důsledku hospodářské krize. 
A tak se ptám, nebylo by vhodné, než zlikvidujete bezdůvodně funkční podnik a v soutěži vyberete nájemce, který nabízí jednou tolik, zjistit, třeba i rešerší nějaké renomované firmy, jež se zabývá marketingem, jaká volba je vlastně ekonomicky správná? Copak si někdo, i třeba sedláckým rozumem, může myslet, že nekuřácká restaurace pro maminky s dětmi, která už jedna na Piaristickém náměstí je, bude vydělávat na nájemné lépe než jedna z nejoblíbenějších pizzerií? Nevyplatilo by se občanům zaplatit z městské kasy ekonomickou studii za několik tisíc? Vždyť zrušením nájmu pizzerii přijdou občané o statisíce, fungující podnik a v konečném důsledku devadesáti místnou terasu maminky s dětmi večer asi také nenaplní. To občané přišli o dalších sto tisíc na nájmu za prostranství, které každoročně pizzerie "přihodila"
do společné kasy. Kde jsou argumenty radních, pokud jde o peníze občanů? Děkuji panu Primátorovi za odpověď. Kéž by všichni radní sdíleli jeho odvahu a zdravý rozum.
 
Ladislav Vrabel 
 

 
30.  Úprava základního nájemného z nebytových prostor v domech v majetku statutárního 
     města České Budějovice pro rok 2009 
     Přijato usnesení č. 335/23009 (8,0,1/9) 
     Jednání byl přítomen L. Volf, jednatel SPRÁVY DOMŮ s. r. o. 

31. číslo jednací KP-RM/377/2009/M/341 
     Dispozice s majetkem města – snížení nájemného z nebytových prostor v objektu nám. 
     Přemysla Otakara II. č. 21, České Budějovice – nájemce Cupelino s. r. o. 
     číslo jednací KP-RM/379/2009/M/343  
     Dispozice s majetkem města – snížení nájemného z nebytových prostor v objektu nám. 
     Přemysla Otakara II. č. 14, České Budějovice – nájemce Jiří Heřmánek – Kamille 
     číslo jednací KP-RM/380/2009/M/344 
     Dispozice s majetkem města – snížení nájemného z nebytových prostor v objektu nám. 
     Přemysla Otakara II. č. 20, České Budějovice – nájemce CHEQUEPOINT, a. s. 
     číslo jednací KP-RM/382/2009/M/346 
     Dispozice s majetkem města – snížení nájemného z nebytových prostor v objektu 
     Jírovcova ul. čp. 2597 a 2598, parc. č. 2097/53 a 2097/54, České Budějovice - nájemce 
     Milan Jarolímek 
     číslo jednací KP-RM/383/2009/M/347 
     Dispozice s majetkem města – snížení nájemného z nebytových prostor v objektu 
     Radniční 5, České Budějovice – nájemce JUDr. Vlastimil Brejcha a JUDr. Jana Šárová 
     číslo jednací KP-RM/384/2009/M/348 
     Dispozice s majetkem města – snížení nájemného z nebytových prostor v objektu 
     U Černé věže 18, České Budějovice – nájemce Jana Krauskopfová 
     číslo jednací KP-RM/385/2009/M/349 
      Dispozice s majetkem města – snížení nájemného z nebytových prostor v objektu 
     Dr. Stejskala 4, České Budějovice – nájemce LIRA, obrazové lišty a rámy, a. s. 
     číslo jednací KP-RM/386/2009/M/350 
     Dispozice s majetkem města – snížení nájemného z nebytových prostor v objektu Česká 
     17, České Budějovice – nájemce Jaroslava Rosínová 
     číslo jednací KP-RM/387/2009/M/351 
     Dispozice s majetkem města – snížení nájemného z nebytových prostor v objektu 
     Neklanova 2, České Budějovice – nájemce Petr Sýkora 
     číslo jednací KP-RM/388/2009/M/352 
     Dispozice s majetkem města – snížení nájemného z nebytových prostor v objektu 
     Kanovnická čp. 76/2, České Budějovice – nájemce Tomáš Zahradník 
     Přijato usnesení č. 336/2009 (9,0,0/9) 
     Materiály v programu uvedené pod původními pořadovými čísly 30 – 39 byly 
     projednány najednou a bylo k nim přijato usnesení č. 336/2009. 
     Jednání byl přítomen L. Volf, jednatel SPRÁVY DOMŮ s. r. o. 

32.  číslo jednací KP-RM/389/2009/M/353 
     Dispozice s majetkem města – poskytnutí slevy z nájmu a snížení nájemného 
     z nebytových prostor Krajinská 2, České Budějovice – starožitnosti Antik, nájemce 
     Libuše a Václav Vaňkovi a Kožené zboží VERA, nájemce Věra a Václav Zahradníkovi 
     Přijato usnesení č. 337/2009 (10,0,0/10) 
     Jednání byl přítomen L. Volf, jednatel SPRÁVY DOMŮ s. r. o. 
 
 
 

Právní rozbor pro Fresh

  • PDF

MUDr. Kuba v Radě města

  • PDF

     MUDr. Martin Kuba má v Radě města rozhodně nejsilnější pozici. Uvítám jakékoliv informace o tom, jak je možné, že během dvou let v politice, získal tak silnou pozici. Za tyto informace předem děkuji.   

MUDr. Martin Kuba při jednání Rady města 4.3.2009:

     Před jednáním Rady za mnou přišel MUDr. Kuba na chodbu, když jsme rozmlouvali s Primátorem  Mgr. Thomou. Ptal se mě, proč řeším záležitosti společnosti Fresh CZ s.r.o. Odpověděl jsem mu, že společnost Fresh zastupuji. Řekl mi, že jsem podnik prodal a že se do toho nějak zamotávám. Odpověděl jsem mu, že se do ničeho nezamotávám.

     MUDr. Kuba hlasoval pro v obou případech. Byl pro, abych byl přizván do Rady k jednání, ovšem dle jeho chování, soudím, že pouze ze dvou důvodů. Za prvé si připravoval živnou půdu pro to, aby mohl říci, že mi dal šanci a za druhé, aby mě zdiskreditoval před ostatními radními a celou věc uzavřel.

     MUDr. Kuba poukazoval na skutečnost, že v žádosti o revokaci usnesení, držíc ji v rukou, uvádí jednatelka společnosti 1 100 000 Kč, které si vypůjčila na koupi a provoz podniku. Zároveň poukazuje na kupní smlouvu, kde cena za prodej podniku je 50 000 Kč. Když odpovídám, že jsou určitá obchodní tajemství, trvá na svém a chce znát odpověď. Vysvětluji, že podnik jsme budovali s jednatelkou společně, že neznám přesně pohyby pěněz v účetnictví a že by musel pozvat naší účetní, pokud by chtěl znát podrobnosti. PhDr. Procházka navrhuje tuto konverzaci přerušit, jelikož Rada města není finanční úřad a nepřísluší jí, hodnotit interní obchodní záležitosti podniku. MUDr. Kuba posměšně zakončí téma tím, ať tohle, myšleno naše obchodní záležitosi, raději nikde neříkáme. 

     Chápu, že doktor není podnikatelem a jeho způsob přemýšlení je postaven na jiných principech, než způsob přemýšlení obchodníka. Domnívám se ale též, že i inteligentní doktor (a doktor Kuba bezesporu inteligentní je), alespoň pokud o cízím majetku rozhoduje, by mohl vyřešit jednoduchou obchodnickou hádanku. Když do podniku investujete tři a půl roku, máte úvěr v bance 400 000 Kč a dluh u rodičů 700 000 Kč, potom tento podnik má sice hodnotu, ale pokud jej prodáváte, prodáváte jej ze závazky. Pak může být účetní cena za podnik skutečně 50 000 Kč.

     Při čtení předvolebního magazínu ODS jsem byl přesvědčený, že MUDr. Kuba je náš člověk. Jeho náklonnost k tajemníkovi a politické lobby bylo ovšem zřejmě silnější, než závazek "hájit liberálně-konzervativní principy", jak uvádí v rozhovoru. Na otázku "Jaké principy to podle vás jsou?" odpovídá: "Především svoboda jednotlivce a rovná příležitost pro všechny. To jsou základní východiska, která vnímám ať už v podnikatelské nebo společenské úrovni. V té praktické rovině politiky je to maximálně efektivní stát či úřad, který vám pomáhá, ale neomezuje. Nebrání vám realizovat svobodně vaše sny a myšlenky."  

     Jsou to krásná slova, ale 1. náměstek hejtmana MUDr. Kuba podle nich nejedná.

     Ladislav Vrabel 

Důvody neplatnosti výpovědi

  • PDF

      Podle našeho názoru je výpověď neplatná, a to ze spousty důvodů. Nejen že je neplatná, protože vypovídá smlouvu, která nikdy neexistovala, tedy údajnou smlouvu z roku 1999 mezi Statutárním městem České Budějovice a společností Fresh CZ s.r.o., přičemž společnost Fresh vznikla v roce 2008, tedy o děvět let později, než uzavřela zmiňovanou, jak už jsem uvedl, neexistující, smlouvu, ale také jí, tedy výpověď, podepsala osoba, která není oprávněná ji podepsat. 

     Dalším a pro mě hlavním důvodem, proč je výpověď neplatná, je proto, že se přící dobrým mravům. To, co jí totiž předcházelo, se samo osobě příčí dobrým mravům. Prosazování osobních zájmů tajemníka magistrátu v Radě města. Tajemník magistrátu, který má v Radě poradní hlas a platí za znalce zákona, využil nepravdivých informací k tomu, aby radní přesvědčil, že jsme nesolidní nájemci, že porušujeme zákony a vystavěl svými nepravdivými argumenty situaci tak, že radní ani nemohli jinak, než hlasovat pro výpověď. Kdyby tak neučinil, Radní by neměli jediný důvod výpověď, ani pro to, aby vůbec diskuze o výpovědi začala.

     Zde jsou argumenty pro hlasování o výpověd, které tajemník radním předložil: 

1) Pan Vrabel určitou dobu, aniž by to dal na vědomí a pokud bych na to neupozornil, provozoval provozovnu bez živnostenského listu. Důkazy budou dodány.

Tajemník Řeřábek obvinil pana Vrabela z porušení živnostenského zákona a podmínek nájemní smlouvy.

2) Pan Vrabel nemohl prodat podnik, když žádný neměl. Když neměl živnostenské oprávnění, neměl ani podnik, tak ho ani nemohl prodat. 

     Tajemník Řeřábek tímto obvinil provozovatele pizzerie z podvodu vůči městu, z porušení podmínek nájemní smlouvy a z porušení živnostenského zákona a obchodního zákoníku.

     Opak prokazujeme právním rozborem, pod který se podepsali advokáti Mgr. Petr WÖLFEL, Mgr. Petr POKORNÝ, Mgr. František KLÍMA z kanceláře VAVROCH a partneři, Mgr. Tomáš Čermák z kanceláře KŘÍŽENECKÝ a partneři, advokát Mgr. Václav RŮŽIČKA, notář JUDr. Zdeněk MELICHAR, advokát JUDr. Karel FOŘTL a notářka Mgr. Libuše LONDINOVÁ.  Ke shlédnutí ZDE.

3) Provozovatelé obešli vlastníka, tedy město tím, že neměli souhlas vlastníka, tedy města, k prodeji podniku, resp. k převodu práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy na nový subjekt, ke kterému prodejem došlo.

     Opak prokazujeme právním opět rozborem, pod který se podepsali advokáti Mgr. Petr WÖLFEL, Mgr. Petr POKORNÝ, Mgr. František KLÍMA z kanceláře VAVROCH a partneři, Mgr. Tomáš Čermák z kanceláře KŘÍŽENECKÝ a partneři, advokát Mgr. Václav RŮŽIČKA, notář JUDr. Zdeněk MELICHAR, advokát JUDr. Karel FOŘTL a notářka Mgr. Libuše LONDINOVÁ.  Ke shlédnutí ZDE. 

     Opak dále prokazujeme souhlasem Správy domů s umístěním sídla v objektu pizzerie, který byl vydán ještě před založením společnosti, t.j. 28.11.2008. Ke shlédnutí ZDE. 

 

     Zde jsou argumenty, které předložil radním ředitel Správy domů Ladislav Volf: 

     Ředitel Správy domů s.r.o. Ladislav Volf uvedl, že nájemné platíme řádně, jiné problémy, kromě porušení živnostenského zákona, tedy podnikání bez živnostenského oprávnění nebyly.  

     Opak prokazujeme protokolem z kontroly živnostenského úřadu.   

     Později mi ředitel Volf řekl, co dále sdělil radním, že jsme "obešli" město prodejem podniku.

     Opak prokazujeme právním opět rozborem, pod který se podepsali advokáti Mgr. Petr WÖLFEL, Mgr. Petr POKORNÝ, Mgr. František KLÍMA z kanceláře VAVROCH a partneři, Mgr. Tomáš Čermák z kanceláře KŘÍŽENECKÝ a partneři, advokát Mgr. Václav RŮŽIČKA, notář JUDr. Zdeněk MELICHAR, advokát JUDr. Karel FOŘTL a notářka Mgr. Libuše LONDINOVÁ.  Ke shlédnutí ZDE.  

     Opak dále opět prokazujeme souhlasem Správy domů s umístěním sídla v objektu pizzerie, který byl vydán ještě před založením společnosti, t.j. 28.11.2008. Ke shlédnutí ZDE.  

     Pro případ nejasností máme k dispozici několik audio nahrávek rozhovorů, které proběhli mezi jednatelkou společnosti Fresh CZ s.r.o., ředitelem Správy domů s.r.o. a Ladislavem Vrabelem. Tyto dokazují že provozovatelé  s městem jednali a drželi se doporučení Správy domů.

 

     Takto zdůvodnili radní a odhlasování výpovědi nájemní smlouvy:

     1.náměstkyně primátora Ing. Ivana Popelová (ODS) mi do telefonu krátce po Radě řekla, že pro výpověď hlasovala také, protože:"... jak pan ředitel Volf, tak pan tajemník, nám oznámili, že určitou dobu, aniž byste to dal na vědomí a pokud by vás na to neupozornili, provozoval provozovnu bez živnostenského listu."

     Náměstek primátora Mgr. Rudolf Vodička (KDU-ČSL) mi při rozhovoru sdělil, že pro výpověď byl pouze jeden relevantní důvod: podnikali jsme, aniž bychom měli živnostenské oprávnění. On sám tvdí, že to byl pro něj jediný, ale pádný důvod, proč zvedl ruku pro výpověď. 

     Mgr. Jana Menzelová (ODS) mi sdělila, že důvodem pro výpověď bylo podnikání bez živnostenského oprávnění a že jsme neměli souhlas k prodeji podniku. Kdo Radě sdělil tyto informace mi odmítla říct s tím, že jednání jsou neveřejná. 

     Ing. Bc. Břetislav Kábele (ODS) sdělil důvodů vícero, ovšem na první pohled bylo jasné, že má informace, které na Radě nezazněly. S tajemníkem jsou přátelé.  Podnikáním bez živnostenského oprávnění počínaje, prodejem podniku bez souhlasu města pokračuje, až k takovým libůstkám, jakože, jako pronajímatel se musíme chovat jako řádní majitelé tržně a když můžeme dostat vyšší nájem, musíme dát výpověď, abychom mohli dostat více. Mimojiné také v okamžiku, kdy jsem ztratil živnostenské oprávnění, smlouva zanikla.     

     MUDr. Martin Kuba (ODS) byl přesvědčený, že nájemní smlouva zanikla ztrátou živnostenského oprávnění. Byl názoru, že jsem podnikal bez živnostenského oprávnění. Tvrdil, že prodej nemohl být uskutečněn, protože jsem žádný podnik neměl, když jsem přišel o živnostenské oprávnění.Byl překvapen, že výpověď dostala společnost Fresh CZ s.r.o. Mluvil o tajemníkovi a bylo evidentní, že informace získal od tajemníka. Nikdo jiný totiž nikdy nevykládal právní genezi prodeje tímto způsobem.

     Petr Kocar (ODS) (na článku pracujeme)

     Doc. RNDr. Miroslav Tetter (KDU-ČSL) důvod pro výpověď nesdělil. Na stránce webu pod jeho jménem najdete emeilovou komunikaci mezi doc. Tetterem a mnou. Nebo klikněte ZDE